Materiell lycka – visst finns denI början av april kom 36 fot lycka på en trailer från Tyskland. Våren är räddad ;) Skål för det! Och för den tidiga våren på vår nya bakgård. Serenity – lugn. Kan än en gång konstatera att tid är något mycket värdefullt.