top of page

JOSEF WESTERLUND 

Bergen är mitt arbetsrum. I bergen och naturen känner jag att jag verkligen lever, varje stund blir påtaglig. Jag fascineras av människor och kommunikation och njuter av att få skapa förutsättningar för samarbete, upplevelser och äventyr. Men bergen är inte bara äventyr, där finns också utrymme för eftertanke. 

Jag har arbetat med friluftsliv sedan år 1999 och är auktoriserad internationell bergsguide (IFMGA).

Mitt huvudsakliga arbetsfält sträcker sig igenom Japan, hela Alperna och norra Skandinavien. Min hemmabas och min familj finns i Jakobstad, Finland. Jag arbetar pararellt med min egen firma (guidetjänster och kursverksamhet) och som en av de ansvariga utbildarna på friluftsutbildningen

Outdoor Academy. Jag strävar efter att säkerhet, hög teknisk kvalitet och ledarskap ska genomsyra allt

mitt arbete.

ARBETSERFARENHET

Jag inledde min guidekarriär som guide på Kebnekaise fjällstation i början av 2000-talet. Under sex

mycket lärorika säsonger där började jag inse vad det här arbetet går ut på. Samtidigt som jag arbetade i Kebnekaise jobbade jag också på en barnskyddsenhet (under lågsäsong). Sedan 2002 har jag arbetat som utbildare på friluftsutbildningen Outdoor Academy, en tvåårig yrkesförberedande utbildning inom friluftsliv och ledarskap. Sedan 2001 har jag även drivit en egen firma som erbjuder

kurs- och guidetjänster. Under kortare perioder har jag arbetat som instruktör för NOLS,

National Outdoor Leadership School i USA och Mexico. Sedan 2019 är jag ordförande för Svenska bergsguide organisationen och en del av organisationens utbildningsteam.

 

INSTRUKTÖRSLICENSER 

 

- Internationell bergsguide  IFMGA/UIAGM/IVBV 

- Skidinstruktör (alpint- och telemark)

- Klippklätterinstrutör (SKF)

- Lavininstruktör (SLAO)

- Paddelinstruktör (NIL)

- Överlevnadsinstruktör

- Arbetshandledare

 

ARBETSHANDLEDNING

 

Kommunikation, ledarskap och gruppdynamik intresserar mig mycket. Jag är utbildad arbetshandledare

och åtar mig såväl grupp- som enskilda arbetshandledaruppdrag. Jag erbjuder även workshops och föreläsningar om ledarskap och gruppdynamik. Eftersom min arbetsvardag är väldigt varierande har jag säsongsvis av logistiska orsaker svårt att åta mig återkommande handledningar. Men under höst- och förvinter tillbringar jag ofta ganska mycket tid hemma i Österbotten och kan då åta mig större handledningshelheter.

Tack

Photo: Elina Sirparanta/ Halti

bottom of page