Platt

Platt, hästar och får överallt, första intrycket av Island. Nu mot berg och glaciär!