top of page

A (class)room with a view

Det bästa av alla klassrum. Det bästa av alla jobb. Så här vill jag att min undervisning ska se ut. Ju mer storslagen och vacker miljö, desto större är riskerna och konsekvenserna. Vikten av att förstå sig på sig själv, människorna omkring en och omgivningen är är viktigt i dylika kontexter. Bilden ovan är en lektion om ruttval och säkerhet. Med denna bild tackar Outdoor Academy för årets upplaga av klätterspecialiseringen med med Nordisk friluftsguide. Foto: Lasse Nilsson, Creating Milestones


bottom of page