top of page

Också ett arbetsrum


Tack kollegan Carl-Gustaf Gustavsson för bilden från dagens tur. Det är alltid lite kul att se sig själv jobba. Dagens arbetsrum finns det inga skäl att klaga på. Kul att vara igång med de studerande igen.


bottom of page