top of page

Klätterspecialisering med Outdoor Academy anno 2015

Sex intensiva klätterveckor ligger bakom oss. Klätterteknik i södra Finland, sol på Storsteinsbreen i Narvik och söderhavsön Lofoten. Mina studerande har kämpat och gjort framsteg. Jag är tacksam över mitt jobb och det jag får vara med om. Belöningen är att se de studerande nå sina mål.

bottom of page